อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้ สามารถเลือกได้ ว่า ทำด้วยเหล็ก สเตนเลส หรืออลูมิเนียม 

ใช้งานภายในอาคาร หรือกลางแจ้ง

อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้ สเตนเชียร์เคลื่อนย้ายได้

เรียงตาม :