เก้าอี้สนามกีฬาพนักพิงเตี้ย พลาสติก
รหัส : ATBM 08

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 556 ผู้ชม

เก้าอี้สนามกีฬาพนักพิงเตี้ย เก้าอี้พลาสติก  มีรูระบายน้ำ เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนออนของขั้นอัฒจันทร์