อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งแบบม้านั่งยาว
รหัส : ATHKT 3 A

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 513 ผู้ชม

อัฒจันทร์พับเก็บได้ สามารถพับเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมได้ด้วยรีโมต โครงสร้างเป็นเหล็ก สามารถ ออกแบบให้ใช้งาน ในร่ม หรืองานกลางแจ้งได้ อีทั้ง สามารถออกแบบให้ อัฒจันทร์พับเก็บ ติดตั้งเฉพาะ ในตำแหน่ง ที่ต้องการ หรือ ในแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปตั้งใช้งาน ตำแหน่งอื่น ๆ ได้ เก้าอี้แบบม้านั่งยาวทำด้วยไม้ เคลือบผิว 

มี option สามารถเลือกผิวเคลือบลายไม้ที่นั่ง ตามต้องการได้