อัฒจันทร์พับเก็บได้ เก้าอี้มีพนักพิง พลาสติกฉีดระบบ เป่า มีเนื้อ 2 ชั้น (Blow Mold) HDPE
รหัส : ATHKT 1 AN

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 451 ผู้ชม

อัฒจันทร์พับเก็บได้ สามารถพับเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมได้ด้วยรีโมต โครงสร้างเป็นเหล็ก สามารถ ออกแบบให้ใช้งาน ในร่ม หรืองานกลางแจ้งได้ อีกทั้ง สามารถออกแบบให้ อัฒจันทร์พับเก็บ ติดตั้งเฉพาะ ในตำแหน่ง ที่ต้องการ หรือ ในแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปตั้งใช้งาน ตำแหน่งอื่น ๆ ได้ เก้าอี้แบบ มีพนักพิง มีกลไกพับเก็บพนักพิง เพื่อพับเก็บขั้นอัฒจันทร์ ทำด้วยเนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง (HDPE.) ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า