อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งแบบม้านั่งพนักพิงเตี้ย พลาสติกฉีดระบบ ฺเป่า มีเนื้อ 2 ชั้น (Blow Mold) HDPE อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งแบบม้านั่งพนักพิงเตี้ย พลาสติกฉีดระบบ ฺเป่า มีเนื้อ 2 ชั้น (Blow Mold) HDPE อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งแบบม้านั่งพนักพิงเตี้ย พลาสติกฉีดระบบ ฺเป่า มีเนื้อ 2 ชั้น (Blow Mold) HDPE
รหัส : ATHKT 2 A

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 487 ผู้ชม

อัฒจันทร์พับเก็บได้ สามารถพับเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมได้ด้วยรีโมต โครงสร้างเป็นเหล็ก สามารถ ออกแบบให้ใช้งาน ในร่ม หรืองานกลางแจ้งได้ อีทั้ง สามารถออกแบบให้ อัฒจันทร์พับเก็บ ติดตั้งเฉพาะ ในตำแหน่ง ที่ต้องการ หรือ ในแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปตั้งใช้งาน ตำแหน่งอื่น ๆ ได้ เก้าอี้แบบ พนักพิงเตี้ย ทำด้วยเนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.) ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น มีรูระบายน้ำ ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า