เก้าอี้ห้องประชุม ที่นั่งพับเก็บได้ พร้อมแผ่นเล็คเชอร์
หมวดหมู่สินค้า: เก้าอี้สำหรับหอประชุม
รหัส :
เก้าอี้สำหรับ ห้องประชุม หอประชุม ห้องฟังคำบรรยยาย โรงละคร โรงภาพยนต์ ที่นั่งพับเก็บได้ หุ้มหนัง หรือผ้า พร้อมแผ่น เล็คเชอร์ หรือแผ่นรองเขียน พับเก็บได้

26 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 461 ผู้ชม