อัฒจรรย์พับเก็บได้ ที่นั่งพนักพิงเตี้ย พลาสติกชนิด HDPE Blow Mold อัฒจรรย์พับเก็บได้ ที่นั่งพนักพิงเตี้ย พลาสติกชนิด HDPE Blow Mold อัฒจรรย์พับเก็บได้ ที่นั่งพนักพิงเตี้ย พลาสติกชนิด HDPE Blow Mold อัฒจรรย์พับเก็บได้ ที่นั่งพนักพิงเตี้ย พลาสติกชนิด HDPE Blow Mold
หมวดหมู่สินค้า: อัฒจันทร์พับเก็บได้
รหัส : AT-HKT2A

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 499 ผู้ชม

อัฒจรรย์พับเก็บได้ แบบที่นั่งพนักพิงเตี้ย ทำด้วยพลาสติกฉีดด้วยระบบ Blow mold มีผนังสองชั้น มีรูระบายน้ำ

สามารถ พับเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล และระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 

มี แบบ ที่ใช้งาน ภานในอาคาร ในร่ม และ อัฒจรรย์พับเก็บได้ แบบใช้งานกลางแจ้ง 

มีทั้งอัฒจันทร์พับเก็บเคลื่อนย้ายได้ และ อัฒจันทร์พับเก็บแบบติดตั้งกับที่