อัฒจันทร์สำหรับหอประชุมพับเก็บได้ ที่นั่งชนิด หุ้มเบาะ ผ้า หรือนั่ง พนักพิงพับเก็บ  VIP อัฒจันทร์สำหรับหอประชุมพับเก็บได้ ที่นั่งชนิด หุ้มเบาะ ผ้า หรือนั่ง พนักพิงพับเก็บ  VIP
หมวดหมู่สินค้า: อัฒจันทร์พับเก็บได้
รหัส : AT-HKT8

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 403 ผู้ชม

อัฒจันทร์ เลื่อนพับเก็บได้ ที่นั่งเป็นเบาะ หุ้มด้วยผ้า หรือหนัง สำหรับทำเป็นหอประชุมอเนกประสงค์ เมื่อพับเก็บอัฒจันทร์จะทำให้ หอประชุมมีพื้นที่ สำหรับใช้งานประเภทต่างๆ ได้อเนกประสงค์ 

อัฒจันทร์พับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า และอัฒจรรย์พับเก็บได้ด้วยระบบเมนวล (แรงคน)

อีกทั้ง อัฒจรรย์สามารถเคลื่อนย้ายได้ หรือติดตั้ง อยู่กับพท.