อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งมีพนักพิง พับเก็บ VIP ชนิด HDPE Blow Mold อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งมีพนักพิง พับเก็บ VIP ชนิด HDPE Blow Mold อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งมีพนักพิง พับเก็บ VIP ชนิด HDPE Blow Mold อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งมีพนักพิง พับเก็บ VIP ชนิด HDPE Blow Mold อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งมีพนักพิง พับเก็บ VIP ชนิด HDPE Blow Mold อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งมีพนักพิง พับเก็บ VIP ชนิด HDPE Blow Mold
หมวดหมู่สินค้า: อัฒจันทร์พับเก็บได้
รหัส : AT-HKT1A

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 446 ผู้ชม

อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งมีพนักพิง ที่นั่งทำด้วยพลาสติก ฉีดด้วยระบบ Blow mold 

โครงสร้างอัฒจันทร์ สามารถ พับเก็บด้วยระบบ เมนวล แรงคน หรือระบบ มอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมการพับเก็บด้วยรีโมตคอนโทรล

มีทั้ง แบบ ใช้งานภายใน ร่ม หรือใน อาคาร หรือ แบบใช้ การแจ้ง 

และยังมี แบบ เคลื่อนย้าย ไปใช้งาน ตำแหน่งต่างๆได้ โดยไม่จำเป็นต้อง Fix ตำแหน่งใช้งาน ได้อีกด้วย