เก้าอี้สนามกีฬา ติดตั้งบนอัฒจันทร์ชนิด ไฟเบอร์กลาส FRP.
รหัส : ATFR 02A

05 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 536 ผู้ชม

เก้าอี้สนามกีฬา ติดตั้งบนอัฒจันทร์ชนิด ไฟเบอร์กลาส FRP.