เก้าอี้สนามกีฬา ติดตั้งบนอัฒจันทร์ชนิด เฮช ดี พี อี HDPE เก้าอี้สนามกีฬา ติดตั้งบนอัฒจันทร์ชนิด เฮช ดี พี อี HDPE
รหัส :

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 602 ผู้ชม

เก้าอี้สนามกีฬา ติดตั้งบนอัฒจันทร์ชนิด เฮช ดี พี อี HDPE Blow Mold มีเนื้อวัสดุถึง 2 ชั้น ทนทาน กว่าเก้าอี้พลาสติกทั่วไป ออกแบบสำหรับใช้งานภายนอก นานปี ใช้ได้กับ อัฒจรรย์ ได้ทุกลักษณะ